การประสานงานของการตีตาทำให้สามารถทำนายพฤติกรรมการทำงานได้ วิธีที่สัญญาณภายนอกอาจส่งผลต่อพวกเขา บทบาทสำคัญที่เล่นในกระบวนการทางชีววิทยาหลายอย่างได้ดีขึ้นและวางรากฐานสำหรับการจัดการ สิ่งนี้อาจปรับปรุงการวินิจฉัยและการรักษาทางการแพทย์ที่สอดคล้องกัน แต่ยังช่วยในการออกแบบระบบประดิษฐ์ที่ใช้ในวิศวกรรมไมโครสเกล

Cilia เป็นโครงสร้างคล้ายเส้นขนที่สามารถพบได้ในเซลล์เกือบทั้งหมดของร่างกายมนุษย์ ขึ้นอยู่กับเนื้อเยื่อ พวกมันทำงานที่จำเป็นมากมาย เช่น การขนส่งเมือกในหลอดลม การเข้าถึงสารอาหาร และการกระตุ้นความไม่สมดุลระหว่างซ้าย-ขวาระหว่างการพัฒนาของตัวอ่อน ในบทบาทของพวกเขาในฐานะผู้ควบคุมการขนส่งของเหลวขนาดใหญ่ ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงสื่อสารสัญญาณทางกลไปยังตาข้างเคียงและสร้างคลื่น โดยปกติ cilia หลายพันตัวมีส่วนร่วมในการสร้างคลื่นดังกล่าว ดังนั้นการเคลื่อนไหวของพวกมันจึงจำเป็นต้องได้รับการควบคุมอย่างดีเพื่อให้แน่ใจว่าและเพิ่มประสิทธิภาพฟังก์ชั่นทางชีวภาพของพวกมัน เนื่องจากความซับซ้อนอย่างท่วมท้นและลักษณะหลายระดับของปรากฏการณ์ ความเข้าใจเชิงกลไกของการจัดระเบียบตัวเองของ cilia ให้เป็นคลื่น metachronal ยังขาดอยู่แบบจำลองของเราช่วยให้เข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดระเบียบอาร์เรย์ของ cilia นับเป็นครั้งแรกที่เราสามารถทำนายพารามิเตอร์และคุณสมบัติของคลื่นเมตาโครนัลที่กำลังก่อตัวได้