Sport News

เบ็นสโตกส์ : อังกฤษทุกรอบในการกลับไปเล่นคริกเก็ตหลังจากจากไปอย่างเห็นอกเห็นใจ

เบ็นสโตกส์กล่าวว่าพ่อของเขาทำให้เขานึกถึง “หน้าที่ในงาน” ของเขาในขณะที่เขาเตรียมที่จะออกจากนิวซีแลนด์เพื่อไปเล่นในพรีเมียร์ลีกของอินเดียหลังจากการจากลาอย่างเห็นอกเห็นใจ